Schoutenstraat 13

DEN DUBBELDEN AREND
met de tekst boven de deur:
DEZE WINKEL IS BEGONNEN DEN 5 JUNY 1726

Van 1726 tot 1989 was in dit middeleeuwse huis ‘TEKANTJES EN KOEKBACKERIJ DEN DUBBELDEN AREND’ gevestigd. Het uithangbord (zie kopie in de deuropzet) bevindt zich sinds 1966 in de collectie van het Centraal Museum. De replica is vervaardigd door W.S.Kuipers en R.Velsink in 1991.

De winkel heeft een voor Utrecht zeldzaam 18e-eeuws interieur. Op de muur van de verdieping is het symbool van de Utrechtse Universiteit met de tekst ‘SOL JUSTITIAE ILLUSTRA NOS’ (zon van gerechtigheid, verlicht ons) aangebracht, met zegel en de rondgaande tekst ‘AMICORUM CONSENSUS VIRTUEM ALIT GAUDIUMQUE’ (eenstemmigheid van vrienden voedt vastberadenheid en vreugde), alsmede het jaartal 1876. Dit wapen van de Utrechtse studentenvereniging is in 1876 aangebracht, toen de bakkerij ‘hofleverancier’ werd voor studenten.

W.A. van Rijn -eigenaar van de bakkerij Schoutenstraat 21- kocht  in 1848 Schoutenstraat 13 (Den Dubbelden Arend) en voegde in 1874 de twee ‘koeckebakkerijen’, Schoutenstraat 13 en 21, samen. (bron: De Schoutensteechsche tekantjes en tafelcoeckgens / door G. van Rijn. – Utrecht : J.L. Beijers, 1876).

Geveltekens in de buurt