Sint Jacobsstraat 31

Aan de zijmuur van het 18e-eeuwse diaconiehuisje bevindt zich een gedenksteen met de jaartallen 1674-1953. Het speciaal gemaakte gedicht is van Jan Engelman:

EEN NIEUWE MANTEL SCHONKEN MY
BESTUURDEREN EN BURGERY
WAT DE ORKAAN MY HEEFT ONTNOMEN
IS DOOR HUN GUNST WEEROMGEKOMEN

PRYS GOD, O WELGEMAAKTE STEEN
GY SPITS, WYS NAAR DE HEMEL HEEN
JACOBUS, WIL AAN UTRECHT LEEREN
DOOR STORMEN VEILIG PELGRIMEREN

Boven het wapenschild en onderin de steen ziet men de pelgrimsschelp afgebeeld. De steen herinnert aan de restauratie van de torenspits van de Jacobikerk, die door de orkaan van 1674 werd afgerukt en vervolgens door het gewelf in de zuidelijke zijbeuk stortte. Ook het carillon kwam naar beneden. Van 1674 tot 1812 had de toren nog een lage spits. Daarna kreeg de toren een plat dak, waarop een seinpost geplaatst werd. De spits werd in 1953 in oude glorie hersteld dankzij de geldelijke steun van de Utrechtse burgerij. Bij die gelegenheid is ook deze steen geplaatst.

Geveltekens in de buurt