Stadhuisbrug 1 – borstwering rechterzijde

Herdenkingssteen

Op de borstwering, aan de rechterzijde  van het stadhuis, is een herdenkingssteen aangebracht, met de tekst:

VREDE VAN UTRECHT

1713 – 2013

TREATY OF UTRECHT        

GROTE ALLIANTIE
REPUBLIEK DER NEDERLANDEN
DUITS KEIZERRIJK
PORTUGAL – SAVOYE

TRAITÉS D’UTRECHT
FRANKRIJK
SPANJE
BEIEREN
BISDOM KEULEN

Met afbeelding van twee kruisende sabels.

De steen is vervaardigd door Britt Nelemans

De Vrede van Utrecht is de naam voor een reeks verdragen die werden gesloten  in 1713: na anderhalf jaar onderhandelen sloten diplomaten uit heel Europa op 11 april 1713 in het stadhuis van Utrecht dit vredesverdrag. Hiermee kwam een einde aan de Spaanse Successieoorlog en Queen Anne’s war, en daarmee aan twee eeuwen van twisten en godsdienstoorlogen. (Zie Wikipedia). In 2013 werd dit in Utrecht groots gevierd (Vrede van Utrecht 300 jaar)

 

Geveltekens in de buurt