Stenenbrug Kaatstraat – Adelaarstraat

© Arjan den Boer

Baksteenreliëf

Afbeelding van ‘trekschuitjagers’: mannen die een trekschuit voorttrekken. Het reliëf is gemaakt door de kunstenares Romualda van Stolk (1921-2012).

De Stenenbrug over de Vecht bij de Weerdsluis, werd in 1956 ingrijpend vernieuwd. Uit die tijd stamt het reliëf aan de zuidkant van het oostelijke brughoofd. Deze brug verbindt de Kaatstraat met de Adelaarstraat.

Zie voor meer informatie: Baksteen en beton, vergeten monumentale kunst van Romualda van Stolk, door Arjan den Boer. In: Maandblad Oud Utrecht, februari 2019, p.12-17. En deze blog van Arjan den Boer

© Arjan den Boer

Geveltekens in de buurt