Tolsteegbrug 3bis

Jaartalsteen en huisnaam

Hoog in de gevel een steen met de tekst:

WALLENBURGH
Ao 1737

De huisnaam herinnert aan de voormalige stadswal

Geveltekens in de buurt