Trans 19-41 – Sic Semper

Afbeelding met spreuk en jaartallen

Boven de deur van dit, op de hoek van de Trans en de Nieuwegracht gelegen pand (de voormalige Oranjesociëteit), staat te lezen:

‘SIC SEMPER’ (zo is het altijd).

Dit was de naam van een in 1775 opgerichte sociëteit die hier gevestigd is geweest. De meeste leden waren aanzienlijke Utrechters. In de patriottentijd en de jaren van de Franse bezetting (1780-1813) had Sic Semper de naam een club van Oranjegezinden te zijn. Ook later in de 19e-eeuw bestond de sociëteit uit conservatieve koningsgezinde heren.

Het oorspronkelijke huis, dat in 1883 was verbouwd, werd in 1890 afgebroken. Het nieuwe huis werd ontworpen door architect P.J. Houtzagers. De sociëteit heeft niet lang in deze behuizing gezeten: in 1913 werd ze opgeheven.

De oude huisnaam was ‘DUX GELDRIAE’ (de hertog van Gelre).

Aan de Nieuwegrachtzijde staat de sociëteit in reliëf afgebeeld, omgeven door rolwerken, de jaartallen 1838-1890 en afhangende oranjetakken. Verder worden op de tegels de jaartallen 1775, 1838 en 1891 vermeld.

De verschillende gevelstenen zijn in 2002 gerestaureerd door E.Tjebbes.

In DUIC. 16-2-2018 verscheen van de hand van Arjan den Boer, een uitgebreid artikel over het pand.

Geveltekens in de buurt