Troosterhof 27 /De Gaard

Huidige plak aan Troosterhof© Arjan den Boer

Baksteenreliëfs

Afbeelding van een optocht met een prins te paard en vaandeldragers, verdeeld over twee muren. Gemaakt door de kunstenares Romualda van Stolk (1921-2012) 

Deze reliëfs zaten oorspronkelijk op twee muren van  het wijkgebouw De Prinsenhof aan de Eykmanlaan 431. Daar werd het kunstwerk in 1962 aangebracht bij de bouw van het Hervormde Wijkcentrum, van architect Albert van Overhagen. Het kreeg als titel De Prinsemarij — hier niet bedoeld als bijnaam voor de politie.

In 2015 werd het gebouw afgebroken. Door inspanningen van de Vereniging Oud Utrecht zijn de reliëfs grotendeels – op de twee losse figuren na – bewaard gebleven Ze zijn herplaatst in 2019 op de bloemenkiosk, bij winkelcentrum De Gaard.

Zie voor meer informatie: Baksteen en beton, vergeten monumentale kunst van Romualda van Stolk, door Arjan den Boer. In: Maandblad Oud Utrecht, februari 2019, p.12-17. En de blog van Arjan den Boer

© Arjan den Boer
Huidige plek aan het Troosterhof

© Het Utrechts Archief
Oorspronkelijk plek aan de Eykmanlaan

Geveltekens in de buurt