Van Asch van Wijckskade 28

Gedenksteen
Op de begane grond bevindt zich een steen met de tekst:
IN MEMORIAM
EXCTRUCTI LABORATORII
PHYSIOLOGICI
HUNC LAPIDEM
ROGATU ACADEMIAE CURATORUM
POSUIT
FRANCISCUS CORNELIUS DONDERS
PROF. ORD
D.VII MENSIS JUNII MDCCCLXVI
(ter herinnering aan de bouw van het Physiologisch laboratorium heeft, op verzoek van het curatorium van de academie, Franciscus Cornelius Donders, gewoon hoogleraar, deze steen gelegd op de zevende dag van de maand juni 1866). In 1866 werd voor hem een fysiologisch laboratorium op gericht, waarvoor hijzelf de eerste steen legde. Dit nieuwe laboratorium, naar een door Donders ontworpen plan in romantisch-calssicistische stijl gebouwd, werd in de eerste jaren van zijn bestaan als het beste ter wereld beschouwd.

Geveltekens in de buurt