Oudkerkhof 1-3, Inde Vergulde Valck

De gevelsteen boven de eerste verdieping aan de Vismarktzijde laat een naar links kijkende valk zien, met het onderschrift:

IND.e VERGULD.e VALCK

Op de geveltop staat een gebeeldhouwde valk, die in slechte staat verkeert: de kop ontbreekt.

Oudkerkhof 1 heette in 1582 “Die Valck” en werd bewoond door de viskoper Jan Harmanns.
Oudkerkhof 3 werd in 1577 ”De Steur” genoemd en was in 1605 eigendom Jacob Jans. van Budel.
De huizen Oudkerkhof 1,3 en Vismarkt 1 zijn samengevoegd onder het adres Oudkerkhof 1-3

Geveltekens in de buurt