Oudkerkhof 1-3, Inde Vergulde Valck

Figuratieve gevelsteen en beeld op geveltop

De gevelsteen bevindt zich aan de Vismarktzijde, boven de eerste verdieping en laat een naar links gewende valk zien, met het onderschrift:

IND.e VERGULD.e VALCK

Op de geveltop staat een gebeeldhouwde valk, die in slechte staat verkeert: de kop ontbreekt.

Oudkerkhof 1 heette in 1582 “Die Valck” en werd bewoond door de viskoper Jan Harmanns. Oudkerkhof 3 werd in 1577 ”De Steur” genoemd en was in 1605 eigendom Jacob Jans. van Budel. De huizen Oudkerkhof 1,3 en Vismarkt 1 zijn samengevoegd onder het adres Oudkerkhof 1-3

Geveltekens in de buurt