Zoek in de databank naar geveltekens

Sluiten

Vismarkt 10

Figuratieve gevelsteen

HET SCHEEPJE

Op deze gekleurde steen staat een houten rondbodem met grootzeil en fok in zwart en met rode vlaggen, afgebeeld op een gele achtergrond.

In een akte van 1678 wordt melding gemaakt van ‘HET MARKTSCHIP VAN DELFT’. Het gevelteken was toen overigens nog geen steen maar een uithangbord. Later wordt de naam ‘HET SCHEEPJE’ gebezigd. Dit winkelwoonhuis werd omstreeks 1870 gebouwd in baksteen in neoclassicistische stijl. De gevelsteen is in de nieuwbouw opgenomen.