Visscherssteeg 13

Foto John van Erve

Tekst:

HET JOS VAN BREEHUIS
1475 – 2016
VAN RUÏNE TOT MONUMENT

Afbeelding van twee cirkels

De cirkels vormen in het midden een vis, in het Grieks IXTHUS. De letters staan voor I =Jezus; X = Christus; Th = God; U = zoon; S = redder. Voor vroege christenen was de vis een geheim teken. Het vormt ook de heilige vulva: de poort van het nieuw leven/de kosmische baarmoeder van de schepping. (Maria ‘t Hart, februari 2023)

De gevelsteen (in diabaas-steen) is gemaakt door Kees van der Woude, in opdracht van de weduwe van Jos van Bree, Maria ‘t Hart. Hij werd geplaatst in augustus 2019.
‘t Hart wil hiermee Jos van Bree eren voor de enorme klus die hij klaarde om van een ruïne, een prachtig huis te maken. Hij werkt daaraan van 1982 tot zijn overlijden in 2016. Maria ‘t Hart werkt met hem mee vanaf 1997.
Het huis bestond in 1980 uit vier, onbewoonbaar verklaarde, huisjes: 11, 11bis, 13, 13bis. De geschiedenis van het pand gaat terug tot de 14e eeuw. In 1475 werd het huis, na een brand, ingrijpend verbouwd en uitgebreid. (Bron: Visscherssteeg 11/13, door Bart Klück. In: Het stenen geheugen, redactie Geeske Bakker en Tarq Hoekstra, p. 72-91

De foto van de gevelsteen is gemaakt door John van Erve

Geveltekens in de buurt