Voetiusstraat 3

Jaartalsteen

ANNO 1912 M.E.KUILER ARCHITECT

Geveltekens in de buurt