Voorstraat 14

De huisnaam ‘D’CONINCK VAN POORTUGAAL’ is op de gevelsteen verbeeld als een man in een wambuis en een kanten kraag. Hij draagt een aantal tekenen van waardigheid: op zijn hoofd een koningskroon, een rijksappel en kruis en in zijn hand een scepter. De koning zit in een venster met een ronde boog dat rust op zuilen met kapitelen.

Boven deze steen staat een leeuwenkop en daar weer boven ‘1619’. In dat jaar heeft de ‘meyster-chirurgijn’ Dirck van Toll de gevelsteen aangebracht. Een van de veronderstellingen voor de huisnaam is dat Van Toll blijk gaf van zijn pro-Spaanse houding door de Portugese koning, die ook koning van Spanje was, in zijn gevel te plaatsen.

Zowel links als rechts zitten in de gevel nog stenen met een wapenschild, waarvan de oorspronkelijke wapens tijdens de Bataafse revolutie van 1795 op last van de overheid werden verwijderd. Bij een restauratie in 1928 werden nieuwe wapens aangebracht door de toenmalige eigenaar R.J. Lammerts van Bueren. Links is het wapen van Portugal en rechts een keizerskroon, dat het wapen van Nijmegen zou kunnen zijn.

Geveltekens in de buurt