Voorstraat 5

Adres-aanduiding boven de voordeuren:
linksboven H; rechtsboven 5

Links is de aanduiding van de wijk: H; rechts het nummer binnen deze wijk.
Utrecht was tot tweede helft van de 19e eeuw verdeeld in wijken. De adressering bestond tot dan toe uit een letter voor de wijk en een nummer. Dit is een van de weinig panden waarop het oude adres nog te zien is. Over de wijknamen en huisnummers en veranderingen daarin, zie J.N. van der Meulen, Huisnummers in de stad Utrecht, In: Tijdschrift Oud-Utrecht 1993, p.26-28

Geveltekens in de buurt