Vredenburgkade 11 – hoek Vredenburg

Reliëf Catharijnepoort, op de plek waar ooit de Catharijnepoort stond.

De Catharijnepoort was een van de vier grote toegangspoorten van Utrecht. Hiermee is de serie compleet: voor de Tolsteegpoort, Weerdpoort en Wittevrouwenpoort waren al (gevel)stenen geplaatst. Er was geen gevel beschikbaar voor deze steen; daarom is gekozen voor twee staanders, met de tekst: CATHARIJNEPOORT aan de beide zijden.

Het is een reliëf in marmer, gemaakt door Toon Rijkers. Hij koos voor zijn ontwerp een uitsnede van een tekening van Jan de Beijer, uit 1736.
De stadspoort deed dienst als opslagplaats van kruit, stadsgevangenis, maar ook als bewaarplaats van het stadsarchief. Hier werd de oorkonde, waarmee Utrecht in 1122 stadsrechten kreeg van keizer Hendrik V, bewaard. Dat is de reden dat Rijkers ook een zegel van de keizer Hendrik V heeft opgenomen op de steen (linksboven).
Bron: De Catharijnepoort terug via plaquette, door René van Maarsseveen.

Het initiatief voor de steen is genomen door het Utrechts Geveltekenfonds; het project is uitgevoerd en gefinancierd door de Werkgroep Directe Voorzieningen


Op 31 maart 2023 werd de steen onthuld door wethouder Eva Oosters, samen met de kunstenaar Toon Rijkers. Fred Nuwenhuis (Werkgroep Directe Voorzieningen) sprak het welkomstwoord. Toon Rijkers vertelde over zijn ontwerp; René de Kam, stadshistoricus Erfgoed Utrecht, over het belang van de stadspoorten voor de stad Utrecht.

Geveltekens in de buurt