Waterstraat t.o. Willemstraat

Op de gevelsteen staat een burcht met kantelen en drie trappen. De naam ‘TRAPPENBURCH’ wordt voor het eerst genoemd in een akte van 15 juni 1558. Tot 1659 was Trappenburch een groot huis met een uitgestrekt erf. Eind 17e-eeuw werd het hoofdgebouw opgesplitst in twee woningen. In en na de 19e-eeuw is de omgeving zo grondig veranderd, dat de plaats van het huis niet meer terug te vinden is in het stratenplan.

Het origineel van deze gevelsteen stamt vermoedelijk uit de 17e-eeuw en maakt nu deel uit van de collectie van het Centraal Museum.  Op initiatief van het Volksbuurtmuseum Wijk C maakten Koos Boomstra en Tsjerk Holtrop een kopie, die in 2003 werd geplaatst.  Het was een cadeau aan de hier gevestigde Kamer van Koophandel (Kroonstraat 50).

Geveltekens in de buurt