Waterstraat t.o. Willemstraat

Figuratieve gekleurde gevelsteen

Afgebeeld wordt een burcht met kantelen en drie trappen. De naam ‘TRAPPENBURCH’ wordt voor het eerst genoemd in een akte van 15 juni 1558. Tot 1659 was Trappenburg een groot huis met een uitgestrekt erf. Eind zeventiende eeuw werd het hoofdgebouw opgesplitst in twee woningen. Uit deze tijd stamt vermoedelijk de gevelsteen, die zich nu in de collectie van het Centraal Museum bevindt. Sinds de negentiende eeuw is de omgeving zo grondig veranderd dat de plaats van het huis nu niet meer terug te vinden is in het stratenplan.

Op initiatief van het Volksbuurtmuseum Wijk C werd in 2003 een kopie aangebracht, die werd vervaardigd door Koos Boomstra en Tsjerk Holtrop. Het betrof een cadeau aan de hier gevestigde Kamer van Koophandel (Kroonstraat 50).

Geveltekens in de buurt