Wattlaan 9, hoek Siemensstraat 19

Foto Joost van Waert

Jaartalsteen:
1917

De woning maakt deel uit van het eerste complex woningen dat door Bouwvereniging Elinkwijk tot 1917 werd gebouwd. De huizen werden gebouwd om de werknemers van Werkspoor (wagon- en Bruggenfabrikant – 1913) en DEMKA (staalgieterij – 1916) te huisvesten. De grond werd gekocht van Elink Schuurman; vandaar de naam Elinkwijk.
Het plan voor de wijk en van de meeste huizen is van architect Karel Muller.

Bron: Wim van Scharenburg (Museum van Zuilen) - Zuilen toen Zuilen nog Zuilen was II (2002). 
Bron: https://www.museumvanzuilen.nl/qr-codes/elinkwijk/
Bron: https://www.usine-utrecht.nl/tuindorp-elinkwijk-lessepsbuurt-zuilen/

Geveltekens in de buurt