Wijde Begijnestraat 5

In het driehoekige fronton staat CIƆIƆCXLV (1645), het jaar waarin dit huis werd gebouwd. Tussen 1845 en 1884 was het in gebruik als cholerahospitaal. Dat was hard nodig omdat Utrecht in de 19e-eeuw geteisterd werd door vele cholera-epidemieën. Het ziekenhuis had bijvoorbeeld in 845 meer dan 540 patiënten.

Jarenlang zat hier ook de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst. Het pand was onder andere als consultatiebureau ingericht.

Geveltekens in de buurt