Willemsplantsoen 3

Gevelsteen/tegels

Gevelsteen op de pastorie van de Oud-Katholieke Kathedraal,  Sinte Gertrudis. De steen is te vinden tussen de vensters op de tweede bouwlaag.

Met de tekst:
SUBTER ALAS CHERUBIM
A            Ω
GEERTENHAVE
AN: DOM. MCMXI

Vertaling:
Onder de vleugels van cherubs (engelen)
Alpha Omega (symboliseert Jezus` almacht )
Geertenhave
Anno 1911

Op het wapen staan twee attributen van Sinte Gertrudis: staf en lelie-tak.

Het pand is gebouwd in 1911. De toenmalige pastoor Cornelis Deelder heeft dit pand (evenals de panden op Willemspantsoen 4-7) een naam gegeven. De pastorie noemde hij Geertenhave, een verwijzing naar de naam van de in aanbouw zijnde kathedraal en naar de voormalige schuilkerk Sinte Gertrudis.

Boven de ingang van de pastorie is een tegel ingemetseld met de tekst:
MAIOR CARITAS

Vertaling: Groter dan liefdadigheid

Naast de voordeur, een tegel met een afbeelding van een hond en de tekst:

CAPRI
CAVE CANEM

Vertaling:

PAS OP VOOR DE HOND

De tegel toont een afbeelding van een mozaïek uit het Huis van de Tragediedichter in Pompeï.

Wie de tegels heeft gemaakt en wanneer ze zijn geplaatst, is (vooralsnog) niet bekend.

Geschiedenis van de pastorie en de kerk

De geschiedenis van de kerk gaat terug naar de schuilkerk, net achter de Mariaplaats, die in 1640  – na de Reformatie – ontstond in een kanunnikwoning. Deze schuilkerk – de Gertrudis kapel – bestaat nog steeds. Het werd een toevluchtsoord voor katholieken die niet meer in het openbaar hun diensten konden vieren, zoals zij voorheen deden in de Geertekerk.
In 1723 sloot een deel van de parochiën (staties) zich aan bij de  oud-bisschoppelijke cleresie. Die ontstond toen het niet lukte om met Rome tot overeenstemming te komen over het recht van de katholieken in Nederland op het benoemen van een eigen bisschop.
In 1914 werd de nieuwe kerk (kathedraal) ingewijd. Het is een kerk in de neo-romaanse bouwstijl, geïnspireerd op de voormalige Mariakerk. De pastorie is dus eerder gebouwd dan de kerk.

Bronnen:

website Oud-katholieke Parochiën HH maria, Jacobus en Gertrudis

Gertrudiskerk: kleurige kathedraal aan de singel, van Arjan den Boer. In DUIC,

Gertrudis, samengesteld door A.J.C. Van Westrenen. Utrecht, Oud-Katholieken Parochie Utrecht, z.j.

De Utrechtse kerk van de belofte; gedenkboek van 100 jaar oud-katholieke Sinte Gertrudiskathedraal 1914-2014, door Coen van Kasteel. Utrecht, 2014

Geveltekens in de buurt