Zoek in de databank naar geveltekens

Sluiten

Willemstraat 29

Gedenksteen

In de plint bevindt zich een stichtingssteen met de tekst:

WIJK C –
HET HART KLOPT DOOR

TER HERINNERING
AAN HET WERK VOOR
BEHOUD EN HERSTEL
VAN DE WIJK DOOR
WIJK C-KOMITEE
EN GEMEENTE UTRECHT
25 SEPTERMBER 1987

In dit pand opereerde het ‘Wijk C Komitee’ dat actie voerde voor het behoud van de wijk met de slagzin ‘Slopen Nee, Behoudt Wijk C’. Wijk C was een dichtbebouwde volkswijk. Vanaf 1920 had de gemeente Utrecht plannen tot doorbraak en sloop. Aanhoudende veranderingen in de plannen veroorzaakten langdurige leegstand, die tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw tot verval leidde. Daarna volgde een grote sanering van de wijk, waarbij weinig van de oorspronkelijke bebouwing bewaard bleef.

De steen werd onthuld door burgemeester mevr. drs. M.W.M. Vos-van Gortel en Corrie Huiding-Stomp van het Wijk C Komitee, als herinnering aan de afsluiting van een periode van 12 jaar actie voeren voor het behoud van Wijk C.