Wittevrouwensingel 14

Met de tekst:
“DEWEL ED . GESTRENGE . HEER EN Mr
JOHAN . BREYER
RAAD . INDE . VROEDSCHAP . BURGEMEESTER
EN . HOOFDSCHOUT . DER . STAD . UTRECHT
ENZ . ENZ .
OVERLEDEN . D . XXIII . MAART . MDCCXLIX
MAAKTE DEZE ACHTIEN . KAMEREN
BY . UITERSTEN . WILLE
AAN . DE . DIACONY
DER . NEDERDUITSCHE . HERVORMDE . KERK
TOT . VRYE . WONINGEN
VOOR . ARME . BEDEELDE . LEDEMATEN ”

Boven de tekst is in steen het familiewapen van Breyer aangebracht.

Op dit moment (2020) is de schildering op het wapen niet meer herkenbaar. Op oude foto’s nog wel:

/ collectie Het Utrechts Archief.

Op de tekening van Van der Monde (1840) is de wapensteen zonder schildering, volgens zijn zeggen omdat het wapen ‘waarschijnlijk tijdens de blasoenstorm in 1795 (…) is vernietigd’. Ergens na 1840 is het wapen dus weer hersteld.  Op foto’s in  Het Utrechts Archief is dat tot 1942 nog zichtbaar, daarna (1952 en later) niet meer.

De Breyerskameren werden in twee gedeeltes gebouwd. De woningen liggen deels aan de Wittevrouwensingel, deels in de Gasthuisstraat, Een van de oudste (aan de Wittevrouwensingel), waarop deze gevelsteen zich bevindt, stamt uit de eerste helft van de 17e eeuw. De vrijwoningen zijn genoemd naar de stichter, Johan Breyer. Na zijn overlijden in 1749 liet hij de 18 kameren na aan de diaconie van de Nederduits hervormde kerk. In 1962 werden de woningen verkocht aan de gemeente, die de woningen beschikbaar stelde aan kunstenaars.

Geveltekens in de buurt