Wulpstraat 5-37, 2-10

3 OCT: 1938
GEDENKSTEEN
GESTELD DOOR
DEN EDELACHTB. HEER H.E.BEKKER
NAMENS SUPERINTENDENTEN VAN
DE FUNDATIE VAN MARIA.V.PALLAES

In 1938 bouwde de Fundatie van Maria van Pallaes deze 22 hofjeswoningen in de stijl van de Delftse School. Het is de laatste bouw op basis van het testament uit 1662 van Maria van Pallaes.
Boven de deuren van de huisjes is -net als aan de gevels van de vrijwoningen in de Agnietenstraat– het wapen van de geslachten Pallaes en Schroyestyn (haar echtgenoot) aangebracht.

Het ontwerp voor de huisvesting van “onvolledige gezinnen” betekende in die tijd dat het vooral bejaardenwoningen werden.

Meer biografisch informatie over Maria van Pallaes in de Vrouwenlexicon

Geveltekens in de buurt