Zadelstraat 3-7

Vanaf 1860 was hier de zaak in goud- en zilverwerken van A.J. Cral gevestigd. In 1906 werden de nummers 5 en 7 tot een geheel verbouwd en in 1918 werd nr 3 daaraan toegevoegd. De jaartalstenen geven de verbouwingen weer.
Het gekleurde tegeltableau stelt de werkplaats van het goudsmedengilde voor. Het is geïnspireerd op een werk van de schilder Hans Holbein (1497/8-1543). Het ontwerp wordt toegeschreven aan Kees Kuiler jr. De tegels werden in ca 1906 gebakken door de Utrechtse tegelfabriek Westraven. Een soortgelijk tableau in het Rijksmuseum te Amsterdam diende als voorbeeld.

Geveltekens in de buurt