Zadelstraat 31

Twee stenen gapers

Drogisterij Slamat liet omstreeks 1980 twee door H. van Overbeek vervaardigde gapers op de gevel aanbrengen. Gapers kwamen al voor in het begin van de zeventiende eeuw, als uithangteken bij apotheken en later ook bij drogisterijen. Voor het gapen zijn uiteenlopende verklaringen gegeven. Het bekijken van de tong als medische behandeling lijkt de meest waarschijnlijke. Gapers waren meestal van hout en met felle kleuren beschilderd. Ze beeldden een moor met een tulband af of ook een narrenhoofd. De gaper, ook wel Moriaanshoofd genoemd, is afkomstig uit de Arabische wereld. De Arabische geneeskunde stond in Nederland in de zestiende en de zeventiende eeuw in hoog aanzien.

Geveltekens in de buurt