Zadelstraat 31

Drogisterij Slamat liet omstreeks 1980 twee door H. van Overbeek vervaardigde gapers op de gevel aanbrengen. Al in het begin van de 17e-eeuw werden gapers gebruikt als uithangteken bij apotheken en later ook bij drogisterijen. Voor het gapen zijn uiteenlopende verklaringen gegeven. Het bekijken van de tong als medische behandeling lijkt de meest waarschijnlijke. Gapers waren meestal van hout en met felle kleuren beschilderd. Ze beeldden een moor met een tulband af of ook een narrenhoofd. De gaper, ook wel Moriaanshoofd genoemd, is afkomstig uit de Arabische wereld. De Arabische geneeskunde stond in Nederland in de 16e- en de 17e-eeuw in hoog aanzien.

Geveltekens in de buurt