Zadelstraat 33

Figuratieve gevelsteen en jaartalsteen

Volgens de jaartalsteen dateert dit huis uit 1617. Toen woonde hier Nicolaas van der Kemp, ‘goutwercker’, die de huisnaam ‘DE OUDE HERP’ veranderde in ‘IN.T CRVIS VAN MALTA’ (In t Cruis van Malta). Hij liet deze naam aanbrengen op een uithangbord. De gevelsteen, vervaardigd door de beeldhouwer A.J. Dresmé, werd in 1933 aangebracht.

Bron: Het Utrechts Archief

Geveltekens in de buurt