Zonstraat 28

Gedenksteen

HIER RUST

HET ONGENOEGEN

VAN DE OOSTERBUURT,

15 MEI 1985

De steen herinnert aan de strijd die de buurtbewoners leverden tegen de oorspronkelijke stadsvernieuwingsplannen van de Gemeente Utrecht.
De steen werd op 15 mei 1985, nadat de (aangepaste) stadsvernieuwing was afgerond, in de muur gemetseld. Achter de gevelsteen is een scriptie gemetseld (De Oosterbuurt, door Gerben Schuhmacher; Rijksuniversiteit van Utrecht, studierichting Nederlands Recht, mei 1984) over de juridische strijd van het buurtcomité Werkgroep Behoud Oosterbuurt

De steen werd onthuld door oud-wethouder van volkshuisvesting mr. A.J. Bransen en oud-aktievoerder A. van de Wal.

Het archief van het comité is ondergebracht bij het Utrechts Archief. Daarin is ook de scriptie opgenomen.

Geveltekens in de buurt