Maliebaan 70a _geschiedenis van het pand

Een korte beschrijving van de historie van het Logegebouw aan de Maliebaan 70a, 3581 CV Utrecht

De Utrechtse Vrijmetselarij verwierf via notariële overdracht op 18-11-1986 het gebouw aan de Utrechtse Maliebaan voor een koopprijs van fl. 274.950. ¹).21-08-1986 is door drie Utrechtse Loges de Stichting Logegebouw Utrecht (SLU) opgericht als een beheerstichting. ²)

Het huis is in de jaren 80 van de 19e eeuw gebouwd, waarschijnlijk in opdracht van de familie de Snoo. De laatste bewoners waren prof. dr. Klaas de Snoo (1877 -1949) en Johanna Margaretha de Snoo-van ’t Hoogerhuijs (1889-1986). Professor de Snoo was hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht en gynaecoloog met praktijk aan huis.
In 1948 richtte het echtpaar de Snoo de Stichting De Snoo-van ‘t Hoogerhijs op. Nog steeds kent de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie periodiek aan onderzoekers de De Snoo-van ’t Hoogerhuijs prijs toe met als doel ‘bevordering van de bestudering van voortplanting in breedste zin’
Doordat een broer van mevrouw De Snoo-van ’t Hoogerhuijs vrijmetselaar was droeg zij de Loge een warm hart toe en verkreeg de Utrechtse Vrijmetselarij bij haar overlijden een eerste recht van koop uit de nalatenschap.
Een houten bord met opschrift, `t Hoogerhuijs, is door de SLU aangebracht als een hommage aan mevrouw De Snoo aan de voorgevel. Later werd het gebouw voorzien van de maçonnieke emblemen passer en winkelhaak.

Het pand is het rijksmonument nummer 514373 met een omschrijving van het pand bij OCW onder nummer BC 010147. Voor zover bekend hebben er nooit ingrijpende verbouwingen plaatsgevonden; zeker niet na de intrek door de vrijmetselaren.

°) Voor een groot deel ontleend aan teksten van H. Grootveld, secretaris van de SLU, oktober 2005.
¹) Van 1857 tot 1987 kwam de Utrechtse Vrijmetselarij bijeen in het Logebouw aan de Lange Jufferstraat 4.
²) Dit waren de Loges Ultrajectina, De Stichtse Broederschap, Hermannus van Tongeren

© SLU