Nieuwsbrief UGTF oktober 2020

Het UGTF in de Nacht van de Geschiedenis

De Nacht van de Utrechtse Geschiedenis 2020 is anders dan anders. Dit jaar wordt er van 10 tot 23 oktober elke dag een geheim onthuld: Het Geheim van de Dag. Op 15 oktober is het de beurt van het Utrechts Gevelteken Fonds. Het UGTF heeft daarvoor een filmpje gemaakt over haar nieuwste project: een gevelsteen voor Pieter Quint Ondaatje. Hij was de leider van de patriottenbeweging die in 1786 het Utrechtse stadsbestuur afzette en verving door een democratischer bestuur.
De wethouder riep de koning van Pruisen te hulp en al na een jaar beëindigde een invasie van diens troepen het experiment. Ondanks de korte duur was de revolutie in Utrecht belangrijk.  Ze had veel invloed op de grondwet van de Bataafse republiek van 1798, die later zijn bekrachtiging vond in de grondwet van 1848.

Het UGTF wil met een gevelsteen de opstand herdenken die leidde tot het eerste democratisch bestuur in de Nederlanden, zelfs in Europa. Daarmee eren we ook de leider ervan: Pieter Quint Ondaatje, een zoon van een Tamil-vader en Nederlandse moeder. Bij de realisatie ervan heeft het UGTF ook contact met Christopher Ondaatje, een nazaat van Quint Ondaatje.

In het filmpje gaan Jim Terlingen en Rachel Kloek op zoek naar de betekenis van Pieter Quint Ondaatje voor de stad. Zij interviewen de historicus Maarten van Rossem, en Pepijn Zwanenberg, raadslid van Groen Links, die het project aankaartte in de gemeenteraad. Paul Krijnen en Marjet Douze vertellen over het werk van het UGTF en laten zien wat er gedaan is om deze gevelsteen te realiseren.

Het filmpje kunt u hier bekijken.