OPSPORING VERZOCHT

Rond 1625 liet Ridder Bartholomeus Bloys van Treslong, kamerheer van zijne hoogheid van Coelen, een prachtige gevelsteen maken met zijn wapen erop. Hij had in die tijd een voornaam terrein tot zijn beschikking dat liep van de Kromme Nieuwegracht tot aan de Winsensteeg (thans de Herenstraat) met verschillende huizen erop. Hij plaatste de steen in een poortje op zijn terrein. In de twintigste eeuw vestigde de verzekeringsmaatschappij Tiel Utrecht zich in de panden aan de Kromme Nieuwegracht en de Herenstraat en toen zat de steen nog in het poortje. De verzekeringsmaatschappij sloopte het poortje en legde de steen in haar gebouw. Bij het vertrek van de verzekeringsmaatschappij in 1992 is de steen helaas zoekgeraakt. Het UGTF wil de steen graag weer opsporen en opnieuw een plaats geven nabij haar oorspronkelijke plek. Wie zet ons op het spoor van deze historische steen? Als u weet waar deze steen is stuur dan een mail naar mail@ugtf.nl. U kunt ook bellen naar Paul Verhagen 06 5285 2198 of Paul Krijnen 06 2832 7488. Als beloning wordt u benoemd tot vriend van het UGTF voor het leven.