Welkomstwoord Paul Krijnen t.g.v. de onthulling herdenkingssteen Joke Smit, 26 augustus 2023

Mijn naam is Paul Krijnen en ik ben secretaris van het Utrechts Geveltekenfonds.

De afgelopen maanden hebben we als Geveltekenfonds in samenwerking met initiatiefnemer Marjet Douze, beeldhouwer Britt Nelemans en de bewoners van het Joke Smitplein met veel enthousiasme toegewerkt naar deze dag, waarop we de gevelsteen onthullen die Joke Smit gedenkt.
Vaak hebben de activiteiten van het UGTF betrekking op eeuwenoude gevelstenen, die we opknappen of na laten maken en waarvan we dan het achterliggende verhaal onderzoeken. We vinden het daarom bijzonder dat we ditmaal met de recente geschiedenis bezig zijn en we vinden het extra bijzonder omdat deze gevelsteen betrekking heeft op de idealen van Joke Smit over een gewijzigde verhouding tussen vrouwen en mannen.

Graag wil ik u allen welkom heten op deze dag. In het bijzonder heet ik welkom aan de familie van Joke Smit. Morgen zou Joke Smit negentig jaar geworden zijn. Helaas heeft u al lang geleden, veel te vroeg, afscheid van haar moeten nemen. We stellen het zeer op prijs dat u vandaag aanwezig bent en daarmee een persoonlijke tint aan dit gebeuren geeft.

Natuurlijk wil ik alle donateurs die het realiseren van deze steen mogelijk hebben gemaakt, van harte welkom heten. Onder de donateurs waren de gemeente Utrecht en de woningbouworganisaties Portaal en Bo-Ex. De brede steun die het maken van deze steen kreeg, blijkt uit het grote aantal mensen dat een bijdrage gaf voor deze steen. Dat gaf aan onze voorbereidingen een extra stimulans. De Wilhemina Druckerstichting mag in dit verband zeker apart genoemd worden omdat deze stichting, die door Miryam Everard vertegenwoordigd wordt, de helft van de onkosten van de steen doneerde.

Welkom ook aan de sprekers die vandaag het woord zullen voeren, deels binnen, deels buiten: Burgemeester Sharon Dijksma, die in onze stad de idealen van Joke Smit uitdraagt, Hedy d’Ancona, die samenwerkte met Joke Smit, stadsdichteres Anne Broeksma die voor deze dag een speciaal gedicht schreef, Jeroen de Wildt, de laatste partner van Joke Smit, en Hans Pluim, directeur van de Bo-ex, de stichting die eigenaar is van het complex waarin de steen komt.

Maar eerst wil ik graag het woord geven aan Marjet Douze, die het initiatief tot deze steen nam en vandaag als ceremoniemeester zal optreden.