Zoek in de databank naar geveltekens

Sluiten
Gevelteken overzicht | Korte Nieuwstraat RSS feed voor deze sectie
Korte nieuwstr 19-23

Korte Nieuwstraat 19-23

Gedenksteen Ter gelegenheid van de in april 1984 voltooide nieuwbouw, werdeen gevelsteen geplaatst, vervaardigd door beeldhouwer JoopWouters.Op de steen staan in reliëf, o.a. Sint Paulus, de situatie van devoormalige abdij, het wapen van Utrecht en de tekst: KORTE NIEUWSTRAAT1618 AANLEG DOOR DE CLAUSUUR VAN DEST. PAULUSABDIJ1963 VERBREDING-NIEUWBOUW 1 984-WONINGBOUWVERENIGING KOMBINATIE 77

Meer informatie