Korte Nieuwstraat 19-23

Korte nieuwstr 19-23

Ter gelegenheid van de in april 1984 voltooide nieuwbouw en verbreding van de straat, werd
een gevelsteen geplaatst, vervaardigd door beeldhouwer Joop
Wouters.
Op de steen staan in reliëf, o.a. Sint Paulus, de situatie van de
voormalige abdij, het wapen van Utrecht en de tekst:

KORTE NIEUWSTRAAT
1618 AANLEG DOOR DE CLAUSUUR VAN DE
ST. PAULUSABDIJ
1963 VERBREDING-NIEUWBOUW 1984-
WONINGBOUWVERENIGING KOMBINATIE 77

Geveltekens in de buurt