Zoek in de databank naar geveltekens

Sluiten

Korte Nieuwstraat 19-23

Gedenksteen

Ter gelegenheid van de in april 1984 voltooide nieuwbouw, werd
een gevelsteen geplaatst, vervaardigd door beeldhouwer Joop
Wouters.
Op de steen staan in reliëf, o.a. Sint Paulus, de situatie van de
voormalige abdij, het wapen van Utrecht en de tekst:

KORTE NIEUWSTRAAT
1618 AANLEG DOOR DE CLAUSUUR VAN DE
ST. PAULUSABDIJ
1963 VERBREDING-NIEUWBOUW 1 984-
WONINGBOUWVERENIGING KOMBINATIE 77