De Lessepsstraat 2

foto Joost van Waert

Bovenste steen:

WONINGBOUW
VEREENIGING
ZUILEN
OPGERICHT
TE AMSTERDAM,
6 MEI 1913
TER HERINNERING
DOOR DE LEDEN
AAN HET BESTUUR
OPGEDRAGEN
HET BESTUUR
A.OORTHUYS .
J. VAN ABBEYE . J.S.G.KREBS
F.SMIT . W.H.P. VAN HEES
N.A.ZACHTE . J.J.VAN DIJK
DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
C.STOLKER . A. VAN DER WERF
C.A. PROVILY

Onderste steen:
ARCHITECT
P.J.HAMERS
1915 – ’16 – ’17.

Met de komst van Werkspoor en Demka naar Zuilen, was er grote behoefte aan woningen voor het personeel. Op 6 mei 1913 werd de Woningbouwvereniging Zuilen opgericht. Zij gaven in 1913 architect Ph.J.Hamers de opdracht om een nieuw arbeiderswijkje, in de vorm van een tuindorp, voor de werknemers van de fabriek Werkspoor te ontwerpen. Er werden in 1915 ruim 360 woningen, gebouwd rondom de De Lessepsstraat. In de De Lessepsstraat, Marconistraat 1 en 2 en de Westinghousestraat zijn gevelstenen te vinden.
Bron: 100 jaar Woningbouwvereniging Zuilen in Zuilen

Foto Joost van Waert

De gevelsteen in De Lessepsstraat 66 is onleesbaar

Geveltekens in de buurt