Marconistraat 2

Foto Joost de Waert

Tekst:

DENKT . ALEER . GIJ
DOENDE . ZIJT
EN . DOENDE .
DENKT . DAN . NOG

Het is een ‘kleengedicht’ van Guido Gezelle.

Met de komst van Werkspoor en Demka naar Zuilen, was er grote behoefte aan woningen voor het personeel. Op 6 mei 1913 werd de Woningbouwvereniging Zuilen opgericht. Zij gaven in 1913 architect Ph.J.Hamers de opdracht om een nieuw arbeiderswijkje, in de vorm van een tuindorp, voor de werknemers van de fabriek Werkspoor te ontwerpen. Er werden in 1915 ruim 360 woningen, gebouwd rondom de De Lessepsstraat. In de De Lessepstraat, Marconistraat en Westinghousestraat zijn gevelstenen te vinden. De gevelstenen wijzen op de zegeningen die de nieuwe huisvesting te bieden had, o.a. dat licht en lucht belangrijk waren voor de gezondheid.
Bron: 100 jaar Woningbouwvereniging Zuilen in Zuilen

Foto Joost van Waert

Geveltekens in de buurt