Geertekerkhof 17

Steen er herinnering aan Willem Barnard, met de tekst:

Op iedere boom
Schrijf ik ja
Maar nee
Op de blaren

In iedere steen
Schrijf ik nee
Maar ja
Over de stad

GvdG

Het gedicht is van Guillaume van der Graft, pseudoniem van Willem Barnard.

De gevelsteen is aangebracht in de buurt van het huisje (vallend onder het Bartholomeusgasthuis) waar Willem Barnard in 2010 overleed. Het adres waar hij woonde was Geertekerkhof 19, maar de steen bevindt zich ter hoogte van huisdeur nr 17.
Het initiatief kwam van het Utrecht Stadsdichtersgilde en het Bartholomeus Gasthuis. Britt Nelemans ontwierp en hieuw de steen. Hij werd onthuld in januari 2017, in het kader van 750 jaar Bartholomeus Gasthuis.

De tekst is een fragment uit het gedicht ‘Ja en nee’ uit de bundel ‘Vogels en vissen’ (1953). De volledige tekst is:

‘Op iedere boom schrijf ik ja / maar nee op de bladeren // in iedere steen schrijf ik nee / maar ja over de stad / ik schrijf ja over jaren / nee schrijf ik overdag // nee middaglicht het vale / ik schreef nee op haar haren // maar ja in de palm van haar hand’.

Om de hoek,  in de Lange Smeestraat 40, is gevelsteen te vinden met een gedicht van Hanneke van Eijken. In dat gedicht verwijst de zinsnede ‘een palm van mijn hand’ naar de regel ‘een palm van haar hand’ uit dit gedicht van Guillaume van der Graft.

Geveltekens in de buurt