Lange Smeestraat 40

Boven de deur staat ‘BARTHOLOMAEI GASTHUIS’.

Het pand heeft vier jaartalstenen met respectievelijk op iedere steen de tekst: VERBOUWD, 2011, 1987, 1927, 1958.

Ter herinnering aan de stichter werd een steen aangebracht door de sociëteit De Constructieve. De tekst daarvan luidt:

GESTICHT IN 1367
WILLEM VAN ABCOUDE
‘MIT SYN AELMISSE
VERBETERT’
ANNO 1378

En het wapen van Willem van Abcoude (?)

Het Sint Bartholomeusgasthuis is ontstaan uit het Sint Appoloniagasthuis (1367-1378), dat vlak bij de stadswal lag en diende als passantenhuis voor pelgrims en onbemiddelde reizigers. Het was gewijd aan Apollonia van Alexandrië, die was bekeerd door pelgrims. De stichter van het Bartholomeusgasthuis in 1378 was Willem van Gaesbeeck, heer van Abcoude en Duurstede. Hij koos als patroonheilige Sint Bartholomeus, de beschermer van de zieken en daarmee veranderde de bestemming van passantenhuis in ziekenhuis. Van de oorspronkelijke middeleeuwse opzet van het huidige gasthuis zijn de kapel (van vóór 1415) en de nog rudimentair aanwezige zaal ten westen daarvan.

In 2017 werd, ter gelegenheid van het 650 jarig bestaan, deze gevelsteen gemaakt.

1367  650 JAAR 2017
IN DE LUWTE, MIDDEN IN DE STAD
GEEF IK JE EEN PLEK, EEN OPEN ARM
DE PALM VAN MIJN HAND
OM IN TE SCHUILEN

HvEIJKEN

Het gedicht is van Hanneke van Eijken. De zinsnede ‘een palm van mijn hand’ verwijst naar de regel ‘een palm van haar hand’ uit dit gedicht van Guillaume van der Graft. De gevelsteen met zijn gedicht is te vinden op Geertekerkhof 17. Dit huisje aan het Geertekerkhof maakt onderdeel uit van het Bartholomeusgasthuis.
De steen is gemaakt door Britt Nelemans. Hij werd op 9 januari 2018 onthuld.

Geveltekens in de buurt