Zoek in de databank naar geveltekens

Sluiten

Nieuwegracht tussen 5 en 11- Hofpoort

 Wapensteen en jaartalsteen

In het fronton van het uit 1617 daterende, in rustica, uitgevoerde poort, is het wapen van de Staten van Utrecht en de kop van een sater aangebracht. (Een poort die al bestond ten tijde van de Paulusabdij). Rustica is een manier van steenbehandeling waarbij ruwe onbewerkte steen wordt nagebootst door blokken natuursteen grof te behakken en van diepe groeven te voorzien. De toepassing komt uit Italië en was vooral in de zestiende en de zeventiende eeuw populair.
De wapensteen is een (aangepaste!) replica uit de jaren 30 van de twintigste eeuw, toen de poort werd gerestaureerd.

De Hofpoort is genoemd naar het Hof van Utrecht (Provinciale Rechtbank), dat zich 1595 vestigde in de gebouwen van de opgeheven Paulusabdij. In 1838 werd op het terrein de Arrondissementsrechtbank aan de Hamburgerstraat 28 geopend. De Hofpoort bleef de achteringang, waarlangs de verdachten de rechtbank werden binnengebracht.

 Jaartalsteen

In het Hof, links, in de tuinmuur bevindt zich een poortje waarop het jaartal CIƆ.IƆC.LX (1660)te lezen is. Dit poortje heeft vermoedelijk ook tot het Provinciale Hof behoord

Bron: De Paulusabdij; achter de muren van Utrechts oudste klooster. Door: Hein Hundertmark en Kaj van Vliet. Utrecht, Matrijs, 2010