Jansveld 41

Gevelsteen met drie roskammen en de datum ‘1741.28.FEB.’.

Het huis vormde tot 1735 een eenheid met Jansveld 43. waar vanaf 1662  een herberg stond met de naam ‘DE DRIE ROSCAMMEN’.

De datum geeft het tijdstip weer van de akte van scheiding betreffende de boedel van Emmerentina Sam, weduwe van Zeeger Dooreweerdt, die op 13 november 1735 was overleden. Ruim vijf jaar was er door de erven over de rijke nalatenschap geprocedeerd. De herberg ging uiteindelijk naar haar dochter Johanna, die gehuwd was met Anthony Rijnders.

Marktbezoekers die van het oosten door de Wittevrouwenpoort de stad binnenkwamen stalden hun paarden en rijtuigen in deze straat, waar aan de oostzijde veel herbergen en uitspanningen stonden, zoals De Drie Roskammen en De Gouden Ryder.

Geveltekens in de buurt