Zoek in de databank naar geveltekens

Sluiten

Jansveld 41/43

 

Figuratieve gevelstenen met jaartal

DE DRIE ROSKAMMEN
Op de steen staan een wapenschild dat aan een tak hangt, drie roskammen en het jaartal 1671. De steen herinnert aan de herberg die hier gestaan heeft. Hij werd geplaatst door David van Vollenvelde, die in 1662 van Jan Claessoon ‘de huijsinge, erve ende stallinge, staende ende gelegen Achter ’t Vleyshuys aen de oostzijde der strate daer DE DRIE ROSCAMMEN UYTHANGEN’ kocht. In 1671 heeft hij dit uithangbord kennelijk vervangen door een steen.

Jansveld 41 draagt ONDER DE DRIE ROSKAMMEN de datum ‘1741.28 FEB.’, het tijdstip van de akte van scheiding betreffende de boedel van Emmerentina Sam, weduwe van Zeeger Dooreweerdt, die op 13 november 1735 was overleden. Ruim vijf jaar was er door de erven over de rijke nalatenschap geprocedeerd. De herberg ging uiteindelijk naar haar dochter Johanna, die gehuwd was met Anthony Rijnders.
Marktbezoekers die van het oosten door de Wittevrouwenpoort de stad binnenkwamen stalden hun paarden en rijtuigen in deze straat, waar aan de oostzijde veel herbergen en uitspanningen stonden, zoals De Drie Roskammen en De Gouden Ryder.