Jansveld 43

Op de steen staat een wapenschild dat aan een tak hangt, met de afbeelding van drie roskammen en het jaartal 1671.

De steen herinnert aan de herberg die hier gestaan heeft. Hij werd geplaatst door David van Vollenvelde, die in 1662 van Jan Claessoon ‘de huijsinge, erve ende stallinge, staende ende gelegen Achter ’t Vleyshuys aen de oostzijde der strate daer DE DRIE ROSCAMMEN UYTHANGEN’ kocht. In 1671 heeft hij dit uithangbord kennelijk vervangen door een steen.

Het huis vormde tot 1735 een eenheid met Jansveld 41

Marktbezoekers die van het oosten door de Wittevrouwenpoort de stad binnenkwamen stalden hun paarden en rijtuigen in deze straat, waar aan de oostzijde veel herbergen en uitspanningen stonden, zoals De Drie Roskammen en De Gouden Ryder.

Geveltekens in de buurt