Joke Smitplein 84-96

Herdenkingssteen voor Joke Smit, feministe

Portret en de tekst:
JOKE SMIT
UTRECHT 1933 – AMSTERDAM 1981
INSPIREREND FEMINISTE

Joke Smit werd in Utrecht geboren op 27 augustus 1933 aan de Merwedekade. Zij volgde (wonende in Vianen) het Chr. Gymnasium in Utrecht en studeerde een jaar aan de Universiteit Utrecht Franse letterkunde. Daarna vertrok zij naar Amsterdam.

Zij staat bekend als een van de belangrijkste voorvechtsters van vrouwenrechten in de 20ste eeuw.
Zij schreef in 1967 het beroemde artikel Het onbehagen bij de vrouw, een artikel dat wordt gezien als het begin van de tweede feministische golf in Nederland. Het artikel kreeg veel respons van vrouwen die zich herkenden in het verhaal. Samen met Hedy d‘Ancona richtte zij daarom de organisatie Man-Vrouw-Maatschappij op. Daarna initieerde zij vele plannen en activiteiten gericht op een gelijke positie voor vrouwen en mannen. Zij was een bron van inspiratie voor een hele generatie vrouwen.

Het Utrechts Geveltekenfonds nam het initiatief om voor haar een herdenkingssteen te plaatsen. Op 26 augustus 2023, 1 dag voor haar 90ste geboortedag, werd de steen onthuld door burgemeester Sharon Dijksma en Hedy d ‘Ancona.

De steen werd gefinancierd door een grote schenking van de Wilhelmina Drucker Fundatie en giften van meer dan 80 donateurs. Beeldhouwster Britt Nelemans maakte de steen. Zij kreeg hulp van Hans Dillesse die een computerbewerking maakte van een foto van Joke Smit.
De onthulling werd mede mogelijk gemaakt door Woningbouwcorporaties Portaal en Bo-Ex, het Initiatievenfonds gemeente Utrecht, en restaurant Vegitalian.

In de stoep is een QR-steen geplaatst. Deze is geschonken door de Werkgroep Directe Voorzieningen, gemeente Utrecht.

Meer informatie over Joke Smit:
https://jokesmit.info/biografische-schets-door-jeroen-de-wildt/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Joke_Smit

Verslag van de onthulling, met fotoreportage en de uitgesproken speeches

Geveltekens in de buurt