Marconistraat 1

foto Joost van Waert

Reliëf van huizen, en de tekst:

BOUWVEREENIGING
1915 – ZUILEN – 1917

Met de komst van Werkspoor en Demka naar Zuilen, was er grote behoefte aan woningen voor het personeel. Op 6 mei 1913 werd de Woningbouwvereniging Zuilen opgericht. Zij gaven in 1913 architect Ph.J.Hamers de opdracht om een nieuw arbeiderswijkje, in de vorm van een tuindorp, voor de werknemers van de fabriek Werkspoor te ontwerpen. Er werden in 1915 ruim 360 woningen, gebouwd rondom de De Lessepsstraat. In de De Lessepstraat, Marconistraat 2 en Westinghousestraat zijn gevelstenen te vinden.
Bron: 100 jaar Woningbouwvereniging Zuilen in Zuilen

Foto Joost van Waert

Geveltekens in de buurt