Nicolaasdwarsstraat 2/12 – Gronsveltkameren

In de gevel bevinden zich boven elkaar twee stenen. De bovenste is de oudste en toont ons het met fraai lofwerk versierde wapen van Gronsvelt, een rechthoekige steen met de tekst:

STA TOCH BENEDE: LEES HIIR DE REDE
DE HR. EN MR. JAN VAN GRONSVELT, ADVOCAAT
DES HOFS VAN UTRECHT HEEFT ZES KAMERS DI GIJ ZIIT
UYT LIIFDE PUUR GESTICHT DOOR LOUTRE CHARITAAT
TOT BYSTAND VAN DE LIEN OM GODS WIL ANDERS NIIT

Een rechthoekige gedenksteen hier weer onder meldt nuchter:
DEZE ZIJN VERPLAATST
EN VERNIEUWT
IN DEN JAERE 1756

In 1652 werden deze vrijwoningen uit de nalatenschap van Johan van Gronsvelt gebouwd aan de zuidzijde van de Agnietenstraat tegenover de in het jaar daarvoor gebouwde Pallaeskameren aan de Nieuwegracht 205. Het jaar van de stichting is verstopt weergegeven in de eerste regel van tekst: de eruit springende hoofdletters CDLIIDD (C=100, D=500, L=50, I=1. Opgeteld vormen zij het jaartal 1652. Dezelfde manier van het verstoppen van een jaartal zie we in de gevelsteen in de Doelenstraat.

De oude Grontveltkameren moesten in 1756 plaatsmaken voor de fundatie van Renswoude. Zes nieuwe ‘kameren’ werden volgens de voorwaarden van de verkoop gebouwd aan de andere kant van het Nicolaaskerkhof, met gebruikmaking van de oude materialen zoals ramen, deuren en tufsteen. De oude nummering is boven de deuren in gevelstenen aangebracht.

De huizen zijn lange tijd beheerd door de rooms-katholieke Aalmoezenierskamer, de oud-katholieke Aalmoezenierskamer en de hervormde Diaconie (elk twee huisjes). In 1982 zijn ze door de nieuwe eigenaar, de gemeente Utrecht, gerenoveerd.

Geveltekens in de buurt