Nieuwekade 287-289

Met de tekst:

DE EERSTE STEEN GELEGD
VOOR HET KANTOOR
VAN HET SCHIETSCHUITENVEER
DOOR Mr W:R:BOER
BURGEMEESTER
DER STAD UTRECHT
28 MEI 1879

Eeuwenlang werden over de Vecht goederenvrachten tussen Utrecht en Amsterdam vervoerd. Paarden trokken de schuiten langs de Vecht voort. De vrachtschepen die op Amsterdam voeren, werden de Amsterdamse schietschuit genoemd. De schepen die naar Utrecht gingen, heetten Utterse (Utrechtse) schietschuit. Bij de opening van het nieuwe kantoor van het schietschuitenveer aan de Nieuwekade in 1879, werd een fundatiesteen geplaatst in de gevel. De steen is behouden gebleven bij de sloop van het gebouw in 1969. In december 2014 is de steen gerestaureerd en geplaatst in de gevel van de woningen die nu staan op de plaats van het kantoor.

Het project (restauratie en herplaatsing) is een initiatief van het Utrechts Geveltekenfonds.

Informatiebord

Artikel: Trekschuit- en beurtveerdiensten in de Vechtstreek 1 en Trekschuit- en beurtveerdiensten in de Vechtstreek 2

Toespraak bij onthulling door Paul krijnen van het Utrechts Geveltekenfonds.

Geveltekens in de buurt