Oudegracht 60

Na de restauratie

Hoog in de gevel zit een gevelsteen  met twee dansende kalveren rond een aantal bakkerswaren, waarboven de huisnaam ‘DE KALVREDANS’ staat. Naar verluidt hing dit gevelteken oorspronkelijk in het buurhuis nummer 62.

Van Lennep en Ter Gouw schrijven (deel 2, p. 338):

‘De Kalverdans hing uit bij T. Reeskamp, op de Oudegracht bij de Jacobibrug te Utrecht – een concurrent van de theerandjesbakkers [in de Schoutenstraat 21 – Het Ossehoofd-]. Zijn dansende kalveren waren even rood als ‘t Ossenhoofd en zijn niet minder mooi:
‘DE KALVERDANS VAN OUDS GENOEMD,
IN ‘T LEKKER BAKKEN ZEER GEROEMD,
VERKOOPT THEERANDJES ZOO ‘T BEHOORT
EN VAN DE ALLERBESTE SOORT,
BIJ REESKAMP IS DE VOORRAAD KLAAR,
DUS, VRIENDEN, KOOPT EN EET ZE MAAR’.’

Zie J.W.C. van Schaik – Nicolaas van der Monde en de Utrechtse gevelstenen, p33

In juni 2012 is een nieuwe, schitterende kopie van dit houten gevelteken geplaatst. Het werd vervaardigd door de Utrechtse beeldhouwer Gerke Corstiaensen. Hij schreef over de restauratie dit verslag.

Geveltekens in de buurt