adres: oudegracht

Zandbrug – Oudegracht 2/Van Asch van Wijckskade 1

31 januari 2021

Herinneringssteen/naamsteen/jaartalsteenHerinneringssteenIn de kademuur aan de noordzijde van de Zandbrug (aan de oostzijde van de Oudegracht/zijde van Van Asch van Wijckskade)...

Eligenhof 15-25

25 februari 2020

Aan de achterzijde van het pand aan de Oudegracht 354, zijn drie fundatiestenen aangebracht. Van links naar rechts 1870 GEBOUWD...

Oudegracht 2, zijgevel

9 februari 2020

Naast de deur 1e Achterstraat 1A - op de zijmuur van Oudegracht nr 2 -   is een gevelsteen aangebracht,...

Geertebrug – op de hoogte van Oudegracht 323

10 juni 2019

Aan weerszijden van de brug  (in de brugpijlers) zijn twee beelden, gerelateerd aan de heilige Geertruida van Nijvel (Sinte Geerte),...

Smeebrug – hoogte Oudegracht 277

10 juni 2019

Figuratieve gevelstenenAan weerszijden van de Smeebrug zijn twee reliëfs aangebracht:Noordzijde - smid met blaasbalg         Zuidzijde - twee smeden met aambeeld         De twee...

Oudegracht 287 – aan de werf

4 april 2018

Figuratieve gevelsteenAfbeelding van twee bevers, en de tekst:IN DE BURCHTDe steen is vervaardigd door Koos Boomstra.Koos Boomstra en Tsjerk Holtrop...

Oudegracht 344

25 december 2017

Huisnaam, figuratieve gevelsteen, wapensteen, jaartalsteen Huis gebouwd in 1888, in Hollandse Renaissancestijl, met verschillende geveltekens: Huisnaam: HET VERWENDE NEST met...

Oudegracht 350

28 januari 2016

Spreuk en gedenksteenOp het deurkozijn valt te lezen: "Mint Godt boven al".Onder in de gevel bevindt zich een gedenksteen met...

Oudegracht 226 De Vijgeton

22 september 2015

HuisnaamDE VIJGETONVaak gevelteken voor grutters of kruideniers. Of dat hier ook het geval is, moet nog worden uitgezocht.Van oorsprong middeleeuws...

Oudegracht 399 – 403

11 september 2015

Gedenksteen met stadswapenVoormalige pastorie Sint MartinusparochieDe tekst in de zijmuur luidt:UIT DANKBAARHEID VOOR DE ZICHTBARE BESCHERMINGVAN DE STAD UTRECHTEN IN...