Zoek in de databank naar geveltekens

Sluiten
Gevelteken overzicht | Oudegracht RSS feed voor deze sectie
oudegracht 287 ad werf (4)

Oudegracht 287 – aan de werf

Figuratieve gevelsteen Afbeelding van twee bevers, en de tekst: IN DE BURCHT De steen is vervaardigd door Koos Boomstra. Koos Boomstra en Tsjerk Holtrop hadden hier van 1980-2005 hun steenhouwerij en keramisch atelier. Vele gevelstenen zijn hier vervaardigd. De twee bevers verbeelden de bouwnijverheid. Zij schonken de steen aan de stad. Hij is onthuld door […]

Meer informatie
oudegracht 350

Oudegracht 350

Spreuk en gedenksteen Op het deurkozijn valt te lezen: “Mint Godt boven al”. Onder in de gevel bevindt zich een gedenksteen met de tekst: DE EERSTE STEENVAN DIT GEBOUWWERD GELEGD DOORMARC SUSAN15 SEPTEMBER 1951RENOVATUM 1977

Meer informatie
Oudegracht226

Oudegracht 226 De Vijgeton

Huisnaam DE VIJGETON Vaak gevelteken voor grutters of kruideniers. Of dat hier ook het geval is, moet nog worden uitgezocht. Van oorsprong middeleeuws huis. In 1631 had het huis een andere naam; er hing toen uithangbord met de naam ”De Buijrkercke’ Meer informatie over dit pand vindt u hier  

Meer informatie
Oudegracht403

Oudegracht 399 – 403

Gedenksteen met stadswapen Voormalige pastorie Sint Martinusparochie De tekst in de zijmuur luidt: UIT DANKBAARHEID VOOR DE ZICHTBARE BESCHERMING VAN DE STAD UTRECHT EN IN HET BIJZONDER VAN DE PAROCHIE GEDURENDE DE OORLOGSJAREN MEI 1940- MEI 1945 WERD DIT MARTINUSMONUMENT OPGERICHT. DE PLECHTIGE ONTHULLING HAD PLAATS OP 7 NOVEMBER 1948 DOOR ZIJNE EMINENTIE KARDINAAL DE […]

Meer informatie
Oudegracht397

Oudegracht 397

Tegeltableau In de poort van deze school bevindt zich een tegeltableau met de tekst ‘ST MARTINUSSCHOOL’. Boven de deuren op de binnenplaats is het bouwjaar ‘1914’ te zien. De Sint Martinusparochie had tijdens de eeuwwisseling een bloeitijd. Ca 1870 bouwde architect Alfred Teepe de pastorie (Oudegracht 399/403) en in 1901 de neo-gotische Sint Martinuskerk. De […]

Meer informatie
Oudegracht391

Oudegracht 391

Huisnaam ‘DE VIJF HAARDEN’.

Meer informatie
Oudegracht386

Oudegracht 386

Huisnaam DE MOSTERTMOLEN

Meer informatie
Oudegracht374

Oudegracht 374

Figuratieve gevelsteen Onder in de gevel zijn drie tegels aangebracht met de afbeelding van respectievelijk een roos, een mand en een ketel. Eronder staan de opschriften: ‘DE BLAUWE ROOS’, ‘DE SPIJKERMAND’ en ‘DE KETEL’. Boven staat het jaartal ‘ANNO 1610’. In een verkoopakte van het huis uit 1633 wordt gesproken over ‘daer die ketel uythangt’. […]

Meer informatie
Oudegracht373-4

Oudegracht 373

Figuratieve gevelsteen, jaartalsteen Voormalige Ulo Op de vier gevelstenen worden afgebeeld de naam ‘PAUS ADRIAAN SCHOOL ULO’ en het bouwjaar ‘ANNO 1916’. De gevelsteen beeldt twee lerende meisjes in een schoolbank af. Oorspronkelijk was hier de rooms-katholieke Bewaar- en Werkschool gevestigd (Geerteschool).

Meer informatie
Oudegracht363

Oudegracht 363

Figuratieve gevelsteen en jaartallen DE PAUW Het huis heeft verschillende namen gehad, maar er is gekozen voor de oudst bekende: in 1615 op een uithangbord gesignaleerd. De steen is vervaardigd door Koos Boomstra en Tsjerk Holtrop in 1992. Op de steen zijn de jaartallen 1615-1992 aangebracht.

Meer informatie