Oudegracht 121, Groot Blankenburgh

Op de verdieping staat: ‘GROOT BLANCKENBURGH’. De naam is waarschijnlijk ontleend aan Peter van Blanckenburgh, de eigenaar van het pand in 1389. Het huis dateert uit ongeveer 1275 en had oorspronkelijk een weergang met kantelen. De weergang werd gesloopt na beschadigingen tijdens het beleg van kasteel Vredenburg in 1576.

In 1841 werd de zestiende-eeuwse voorgevel enigszins aangepast, waarbij de geprofileerde korfboognissen rond de vensters werden gehandhaafd. De gebeeldhouwde leeuwenkoppen zijn afkomstig uit het fries boven de oude pui. Bij de verbouwing in 1841 kwam hier de firma J.W. van Haagen met kruidenierswaren, later uitgebreid met een koffiebranderij en een mosterd- en specerijenmaalderij.

Geveltekens in de buurt