Oudegracht 159

Huisnaam

Op de daklijst staat de uit 1632 stammende huisnaam: ‘CLEYN ROSENDAEL’.

Geveltekens in de buurt