Oudegracht 18 – De Moriaan

De Moriaan

DE MORIAAN werd in 1998 op een daklijst aangebracht. In 1589 hing hier een uithangbord met het opschrift ‘HET MORIAENSHOOFT’. In 1676 komt de huisnaam ‘DE MORIAAN’ voor het eerst voor.

Geveltekens in de buurt