Oudegracht 193

Op de daklijst staat: ‘POTTENBERCH’. De huisnaam komt al in 1231 voor.

Geveltekens in de buurt