Oudegracht 226 De Vijgeton

DE VIJGETON

Vaak is deze naam een gevelteken voor grutters of kruideniers. Of dat hier ook het geval is, moeten we nog uitzoeken.

Van oorsprong is dit een middeleeuws huis. In 1631 had het huis een andere naam; er hing toen uithangbord met de naam ”De Buijrkercke’.

Meer informatie over dit pand vindt u hier

Geveltekens in de buurt