Oudegracht 226 De Vijgeton

Huisnaam

DE VIJGETON

Vaak gevelteken voor grutters of kruideniers. Of dat hier ook het geval is, moet nog worden uitgezocht.

Van oorsprong middeleeuws huis. In 1631 had het huis een andere naam; er hing toen uithangbord met de naam ”De Buijrkercke’

Meer informatie over dit pand vindt u hier

 

Geveltekens in de buurt